เกี่ยวกับเรา

นพ พิพัฒน์ ชินะจิตพันธุ์

นายพิพัฒน์ ชินะจิตพันธ์ุ

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล
ประกาศนียบัตรชั้นสูงประสาทวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับราชการที่ รพ ตากสิน สังกัด กทม 29 ปี ทำงานเป็นอายุรแพทย์ และดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาท ประมาณ 5-10 ปีหลัง เปิดหน่วยพิเศษโรคหลอดเลือดสมอง
มีแม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ มีปัญหาในการดูแล และสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ไม่เหมาะสม ไม่สามารถทำให้แม่เก่งขึ้น แข็งแรงขึ้นได้ และศูนย์ดูแลบ้านเราไม่น่าจะให้ความไว้ใจได้ ก็เลยลงทุนสร้างบ้านขึ้นมาบนพื้นที่ 1 ไร่ โดยมีจุดประสงค์ให้แม่ได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข มีลูกๆ 7 คนแวะเวียนกันมานอนค้างที่บ้าน และญาติพี่น้องของแม่ที่อยู่เพชรบุรี ราชบุรี จะได้มาพักค้างคืนและดูงิ้วด้วยกัน รวมถึงหาเพื่อนวัยเดียวกัน ให้กับแม่ แต่แม่ได้เสียชีวิตก่อนการก่อสร้างจะเสร็จ 2-3 เดือน จึงเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นดูแลผู้ที่รักของครอบครัวอื่นๆ แทน
การก่อสร้างได้ออกแบบ และวางแผนการสร้าง ร่วมกับวิศวกร และสถาปนิกในทุกขั้นตอน รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีด้วยตัวเอง เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้มาเยือนทุกคน
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา
ความแตกต่างตั้งแต่ก้าวแรกที่มาสัมผัสได้ คือ สถานที่สวยงาม สะอาด บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท ลบมุมมองเก่าๆ ว่าพาพ่อแม่มาทิ้ง อย่างสิ้นเชิง