เลือกศูนย์ที่ดีดูอย่างไร

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จากติดเตียงคอพับเป็นนั่งเองตั้งคอตรง เป้าหมายต่อไปยืนด้วยอุปกรณ์

ศูนย์ดูแลควรให้ความช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างนอกจากหน้าที่ดูแล

1.ให้ความรู้ทางการแพทย์/การพยาบาล ของโรคที่ดูแลอยู่ได้

2.ให้รายละเอียดเรื่องการกิน การนอน การขับถ่าย และสามารถจัดการปัญหาได้ โดยไม่ำเป็นต้องใช้ยา เพราะเป็นเรื่องง่ายๆไม่ควรให้เป็นภาระกับญาติ

3.มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ยืมใช้ ได้ ไม่ต้องซื้อถ้าเป็นชนิดที่ไม่จำเป็นหรือต้องเป็นใช้ส่วนตัวเช่น

เครื่องเพิ่มความเข็มข้นออกซิเจน เนื่องจากราคาแพง และอาจใช้แค่ชั่วคราว เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม เครื่องพ่นไอน้ำ 

4.ที่สำคัญมากที่สุด ศูนย์นั้นมีระบบการทำปลอดเชื้อของอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานหรือฟังดูดีหรือไม่

5.สามารถแยก หรือประเมินภาวะการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้สูงอายุได้ เช่น 

•มีไข้ ตัวร้อนแบบไหนถึงควรจะไป รพ. 

•อาการสับสน กร้าวร้าวจัดการแบบนิ่มนวลได้อย่างไร 

•เกลือแร่ต่ำที่เป็นยังไม่มาก ยังไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุด้วยสาเหตุต่างๆกันจัดการได้หรือไม่อย่างไร

•น้ำตาลต่ำรู้ได้อย่างไร และต้องสามารถจัดการได้ด้วย และถ้ากินทางปากไม่ได้ เพราะส่ง รพ ไม่ทัน

•คนไข้ใส่ท่อเหล็กที่คอ ถ้าหยุดหายใจ หรือหายใจช้าต้องเปลี่ยนท่อแล้วบีบAmbuสามารถทำได้หรือไม่ เพราะช่วยชีวิตได้เลย

•ควรมีเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง

•ถ้าให้ครบน่าจะมีเครื่องช่วยหายใจด้วย ช่วยลดความเสี่ยงที่ต้องไป รพ ใหม่หรืออาจเสียชีวิตระหว่างส่งตัว